DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Moderní deskové hry a klíčové kompetence 1 / Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-27307/2019-1-861
Číslo programu:S20-09-13-202
Datum konání:14. listopadu, 18.30 - 20.00 a 15. listopadu 2020, 9.00 - 12.00
Místo konání:Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 420, České Budějovice
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Vojtěch Cetl,
Ing. Marie Cetlová
Organizační garant::Mgr. Eva Kopúnová, eva.kopunova@npi.cz, tel.: 387 699 019, 775 571 636
Poplatek:200,- Kč
Poznámka:Pouze pro účastníky Celostátní vzájemná výměna zkušeností - www.cvvz.cz.


Komu je program určen

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času


Popis programu

1) Vymezení pojmu moderní deskové hry (dále jen MDH) .…………....………….. 0,5 hodiny
2) Typy moderních deskových her ……………………………………......………….. 0,5 hodiny
3) MDH a klíčové kompetence, hry vhodné pro různé věkové skupiny klientů ..… 1 hodina
4) Pravidla nejrozšířenějších MDH, novinky v oblasti MDH ………....….…………. 2 hodiny
5) Organizace akcí pro veřejnost, turnaje, dny plné her ………….………………... 2 hodiny
 Doporučená literatura a další informační zdroje

Ivana a Jan Vodičkovi: „Rozvoj klíčových kompetencí hrou“Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena