DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - MŠ, ZŠ online pře Teams
Číslo programu:N61-11-22-202-07
Datum konání:27. října 2020
Čas konání:9.30 - 12.30
Místo konání:NPI ČR Brno, Křížová 22
Místnost:
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marie Plevová
Organizační garant::Mgr. Marie Plevová, marie.plevova@npi.cz, tel.: 543 541 209, 770 172 413


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Hromadná konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předányNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena